BIM Danışmanlığı

NEDİR?

BIM (Building Information Modelling) – Yapı Bilgi Modellemesi, inşaat endüstrisindeki ihtiyaç ve süreçlere geleneksel araçlara kıyasla çok daha güçlü ve verimli çözümler sunar. Bunu sağlamak için iş yapma tarzının ve süreç organizasyonlarının BIM ile uyumlu olarak yeniden düzenlenmesi gerekir.

Çalışma yönteminde, çalışanların formasyonunda, bilgiyi üretme, kullanma, sunma süreçlerinde köklü değişiklik ve düzenlemelerden söz ediyoruz.

Tüm proje bileşenlerinin koordinasyonuna yönelik bir platform olarak BIM’in ortaklaşa kullanım standartları dışında, her oyuncunun kendi rolüne göre kendi organizasyonu içerisinde kendi standartlarını BIM’e uygun olarak yeniden düzenlemesi veya oluşturması gerekiyor.

BIM Platformuna adaptasyon süreci danışmanlığa ihtiyaç duyan bir süreçtir. BIM’e geçiş, genellikle bu platform için kullanılabilecek yazılımların satın alınması ve kullanıcı eğitimleri olarak algılandığı için gereksiz zaman kayıplarına neden oluyor, işletmeler asıl odaklanmaları gereken işlerinden uzaklaşıyorlar, motivasyonlarını yitiriyor ve başarısız oluyorlar.

“Organizasyonumuzu BIM’e adapte etme çabamızdan tam olarak hangi sonucu beklemeliyiz?” sorunuzdan başlayarak, platform seçimi, implementasyon, kullanıcı eğitimi, proje ekibi oluşturulması, işletme içi standartlara uygun içeriklerin üretilmesi, geçiş sürecinin planlanması ve yönetimi için uzman kadromuzla sunduğumuz BIM Danışmanlığı ve Yönetimi hizmetimizden yararlanın.

BIM Danışmanlığı Hizmetlerimiz

İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak düşünülebilecek sektörlerden birisidir. Artık binalar geçmişe göre daha büyük, ihtiyaçlar çok farklı ve bölgede rekabet daha zor hale gelmiştir. Lg-Partners  Danışmanlık, inşaat sektörünün tasarım gruplarını yeni BIM teknolojileri (Mimari, Mekanik, Elektrik) ile tanıştırarak gerekli eğitimleri verir. Bu eğitimler doğrultusunda tasarımcıların (Mimar, Mühendis, Tekniker vs.) zamanlarını optimum şekilde kullanmaları ve verimliliklerini yükseltmeleri hedeflenerek fark yaratmalarını ve sektörde öne çıkmalarını amaçlamaktayız.

Revit Eğitim Hizmetlerimiz

BIM’e geçiş süreçlerinde danışman ve eğitmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçte biz devreye giriyoruz. Revit Architecture eğitimi ile başlayan süreçler BIM kullanımını maksimum seviyeye son buluyor. Eğitmenlerimiz uzun yıllardır proje üretim süreçlerinde Revit Architecture kullandıkları için eğitim süreçlerimizi verimli bir şekilde sona erdiriyoruz. Ortalama 60 saat süren eğitimimiz sonucunda bütün katılımcıların ileri seviye Revit kullanıcısı olması hedeflenmektedir.

Bim Danışmanlığı Referanslarımız